นิทรรศการ “สีสันของชีวิต” ครั้งนี้ ได้นำเสนอเรื่องราวสัจจะธรรมของชีวิต คนเราทุกคนล้วนต้องผ่านทั้งความสุข ความเศร้า สนุกสนาน หดหู่ เสียใจ ดีใจ ฯลฯ สิ่งเหล่าวนเวียนคละเคล้ากันไป เปรียบเสมือนเป็นสีสันของชีวิต เพราะถ้าเราไม่รู้จักความทุกข์ เราก็จะไม่รู้จักความสุข เช่นเดียวกับโลกของเรา ถ้าไม่มีความมืดในยามค่ำคืน แล้วเราจะรู้ว่าแสงแรงของรุ่งอรุณในเช้าวันใหม่ งดงามเพียงใดได้อย่างไร ทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในทุกช่วงเวลาของชีวิต จึงล้วนมีคุณค่าในตัวเอง เพื่อสอนให้คนเราได้รู้จักความงดงามของการมีชีวิต อยู่บนโลกใบนี้


2019 Exhibitions