"ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้ทำงานที่ไม่เคยทำมาก่อน ได้เรียนรู้ประสบการณ์และวิธีคิดของศิลปินที่มาทำงานร่วมกัน และที่สำคัญเราได้แชร์ประสบการณ์ด้วยกัน"

"I have gained new experience and did things that I haven't done before. I learned about the other artist's experience and ways of thinking when working together. And the most important thing is we shared the same experience."


อัมรู ไทยสนิท
Amru Thaisnit