Sa pa wa hang bud dha by Suwat Sankatiyarat
Sa pa wa hang bud dha
Artist : Suwat Sankatiyarat
Mixed techinque
60 x 120 cm.